De gemeentelijke organen


Publicatie datum:

Een beschrijving van de belangrijkste gemeentelijke organen

Gesponsorde koppelingen

Het gemeentebestuur wordt gevormd door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Om een goed beeld te krijgen van de gemeentelijke organen worden de belangrijkste kort toe gelicht.

 De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De raad is sturend op hoofdlijnen, dit houdt in het stellen van kaders, toezicht houden en controleren. De raad is een orgaan dat eenmaal in de vier jaar wordt gekozen door de burgers uit de gemeente. Iedere Nederlander en iedere ingezetene die langer dan vijf jaar in Nederland woont en achttien jaar of ouder is, mag zijn stem uitbrengen en kan aldus invloed uitoefenen op de samenstelling van de gemeenteraad. De raad heeft budgetrecht, dit houdt in dat zij moet instemmen wanneer het gaat over het aanspreken van gemeentelijke budgetten. De raad heeft dus een viertal taken:

-       Het vertegenwoordigen van de burger;

-       Het maken van verordeningen;

-       Het controleren van het college;

-       Het al dan niet goedkeuren van de begroting van het college.

Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders  (college van B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en richt zich op de besturing en beleidsvorming. Het bereidt de besluitvorming door de raad voor en voert deze vervolgens uit binnen de door de raad gestelde kaders. Het college is verantwoordelijk voor het realiseren van doelen. Het college heeft drie bevoegdheden die haar helpen om de gemeente goed te besturen:

-       Bestuursbevoegdheden in het kader van de gemeentewet;

-       Bestuursbevoegdheden in het kader van de medebewindswetten;

-       Een autonome bestuursbevoegdheid.

De wethouder

Wethouders worden door de raad benoemd. Als één van de raadsleden tot wethouder wordt benoemd verliest hij zijn raadslidmaatschap. Als raadslid wordt hij dan opgevolgd door een andere vertegenwoordiger van zijn partij. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur. Net als het aantal raadsleden is het aantal wethouders van de gemeente afhankelijk van het aantal inwoners.

De burgemeester

In tegenstelling tot de raadsleden en wethouders wordt de burgemeester niet gekozen, maar benoemd door de Kroon, dat wil zeggen bij Koninklijk Besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B&W. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De burgemeester moet besluiten van de gemeenteraad en het college uitvoeren, maar als hij deze in strijd met de wet of het algemeen belang acht, dan kan hij zo’n besluit voor vernietiging voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming van de burgemeester geldt steeds voor een periode van zes jaar.

De Commissies

In de wet Dualisering Gemeentebestuur is expliciet onderscheid aangebracht tussen diverse soorten commissies. Uitgangspunt is dat bestuursorganen hun eigen commissies instellen en dat collegeleden geen lid meer zijn van commissies die door de raad zijn aangesteld en andersom. Het gaat om de volgende soorten commissies: raadscommissies, bestuurscommissies, onderzoekscommissies, etc.

De rekenkamer

De raad controleert de begroting van de gemeente en toets hierdoor de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitgaven van het college. Met behulp van de gegevens van de rekenkamer kan de raad naar de burgers verantwoording afleggen over de financiële gang van zaken. Doordat de rekenkamer een onafhankelijke positie heeft ten opzichte van het college is deze toetsing geloofwaardig in te zetten bij de controle van het financiële proces. De bevoegdheid om bepaalde zaken te onderzoeken, heeft de rekenkamer verkregen door het recht van attributie. Dit is geen afgeleide bevoegdheid van de raad, maar deze taakstelling is direct bij de wet vastgesteld.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie zakelijk

Maatschap

Dit gaat over de bedrijfsvorm maatschap.

Zakelijk Relatiegeschenken voor effectieve marketing

Als het gaat om print-en tv-reclame, het maakt niet veel nodig om het publiek om de advertentie overslaan, het zou moeilijk zijn om mensen die zich volledig richten op de advertenties in deze media, en minder nog steeds loyaliteit op te bouwen in de richting van het merk op basis van deze vondst advertenties.

Waarom boycot Rusland groente en fruit uit Europa?

Wat is het belang van Rusland bij een boycot van alle groente en fruit uit Europa?

Met Ecofont goedkoper printen. Voldoende zwart tussen de gaten!

Tot 25% goedkoper printen. Voor particulieren en bedrijven!

Hoog in Google.de! Hoe doe je dat?

Hoog in de Duitse Google is voor veel mensen een probleem, leer nu hoe je dit zelf kunt doen of laten uitbesteden!

Gamma Holding overgenomen door Gilde en Parcom

Gamma holding is overgenomen door Parcom en Gilde Buy out partners

Het intelectueel eigendomsrecht.

Het recht dat men heeft op zijn eigen geestelijke creatie.

Tips voor een goede winkelinrichting

Hoe u met een goede winkelinrichting uw omzet kunt verhogen.

Wat is het doel van Just in time (JIT) management?

Wat is het verschil tussen JIT of het Nederlandse OHN (op het nippertje) management?

Command responsibility: een vergelijkend onderzoek tussen het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Strafhof

Command responsibility: een vergelijkend onderzoek tussen het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Strafhof

Telefoneren: hoe doe je dat?

Klantvriendelijk of zakelijk telefoneren. Hoe ga je te werk?

Een auto huren voor uw zakenreis

De voor- en nadelen van de verschillende manieren van een auto huren voor een zakenreis.

Veel geld verdienen in horeca blijkt vrouwenhandel.

Mooie jonge buitenlandse vrouwen worden gelokt met beloftes van veel geld verdienen in de horeca.

Al meer dan 500 freelance technisch en bouwkundig tekenaars op Freelancenetwork.be

Op de homepage kun je bovenaan direct in de zoekrobot technisch tekenen selecteren en men krijgt dan onmiddellijk een overzicht van de kandidaten.

Tweedehands artikelen online verkopen

Geef je spulletjes een tweede leven en verkoop ze zelf online.

Ondernemers tip 3

Van wie zijn ideeen?

Waar komt de overdreven preutsheid van Google Adsense vandaan?

De seksuele censuur van Google Adsense is heel streng, waar komt die overdreven preutsheid van Google Adsense vandaan?

Ondernemer 12:

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

Ondernemer 3

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

Hoe begin je een reisbureau zonder diploma's?

Je houdt van goedkope reizen en je kunt goed organiseren, dan kun je een reisbureau beginnen zonder papieren.

Acquisitie, een kunstvorm voor ondernemers

Acquisitie is misschien niet zo je ding, maar wel noodzakelijk om je bedrijf overeind te houden.

Wat is er zo mooi aan om multimiljonair te zijn?

Iedereen droomt er van om rijk te worden maar wat is er zo mooi aan rijk zijn?

Kun je meer verkopen door betere reclame teksten?

Het visuele aspect en de aanbieding van een advertentie zijn belangrijk maar je kunt echt veel meer verkopen door betere reclame teksten.

Hoe maakt u een goede offerte?

Tips voor het maken van de winnende offerte

Ondernemer 2

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.