De gemeentelijke organen


Publicatie datum:

Een beschrijving van de belangrijkste gemeentelijke organen

Gesponsorde koppelingen

Het gemeentebestuur wordt gevormd door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Om een goed beeld te krijgen van de gemeentelijke organen worden de belangrijkste kort toe gelicht.

 De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De raad is sturend op hoofdlijnen, dit houdt in het stellen van kaders, toezicht houden en controleren. De raad is een orgaan dat eenmaal in de vier jaar wordt gekozen door de burgers uit de gemeente. Iedere Nederlander en iedere ingezetene die langer dan vijf jaar in Nederland woont en achttien jaar of ouder is, mag zijn stem uitbrengen en kan aldus invloed uitoefenen op de samenstelling van de gemeenteraad. De raad heeft budgetrecht, dit houdt in dat zij moet instemmen wanneer het gaat over het aanspreken van gemeentelijke budgetten. De raad heeft dus een viertal taken:

-       Het vertegenwoordigen van de burger;

-       Het maken van verordeningen;

-       Het controleren van het college;

-       Het al dan niet goedkeuren van de begroting van het college.

Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders  (college van B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en richt zich op de besturing en beleidsvorming. Het bereidt de besluitvorming door de raad voor en voert deze vervolgens uit binnen de door de raad gestelde kaders. Het college is verantwoordelijk voor het realiseren van doelen. Het college heeft drie bevoegdheden die haar helpen om de gemeente goed te besturen:

-       Bestuursbevoegdheden in het kader van de gemeentewet;

-       Bestuursbevoegdheden in het kader van de medebewindswetten;

-       Een autonome bestuursbevoegdheid.

De wethouder

Wethouders worden door de raad benoemd. Als één van de raadsleden tot wethouder wordt benoemd verliest hij zijn raadslidmaatschap. Als raadslid wordt hij dan opgevolgd door een andere vertegenwoordiger van zijn partij. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur. Net als het aantal raadsleden is het aantal wethouders van de gemeente afhankelijk van het aantal inwoners.

De burgemeester

In tegenstelling tot de raadsleden en wethouders wordt de burgemeester niet gekozen, maar benoemd door de Kroon, dat wil zeggen bij Koninklijk Besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B&W. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De burgemeester moet besluiten van de gemeenteraad en het college uitvoeren, maar als hij deze in strijd met de wet of het algemeen belang acht, dan kan hij zo’n besluit voor vernietiging voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming van de burgemeester geldt steeds voor een periode van zes jaar.

De Commissies

In de wet Dualisering Gemeentebestuur is expliciet onderscheid aangebracht tussen diverse soorten commissies. Uitgangspunt is dat bestuursorganen hun eigen commissies instellen en dat collegeleden geen lid meer zijn van commissies die door de raad zijn aangesteld en andersom. Het gaat om de volgende soorten commissies: raadscommissies, bestuurscommissies, onderzoekscommissies, etc.

De rekenkamer

De raad controleert de begroting van de gemeente en toets hierdoor de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitgaven van het college. Met behulp van de gegevens van de rekenkamer kan de raad naar de burgers verantwoording afleggen over de financiële gang van zaken. Doordat de rekenkamer een onafhankelijke positie heeft ten opzichte van het college is deze toetsing geloofwaardig in te zetten bij de controle van het financiële proces. De bevoegdheid om bepaalde zaken te onderzoeken, heeft de rekenkamer verkregen door het recht van attributie. Dit is geen afgeleide bevoegdheid van de raad, maar deze taakstelling is direct bij de wet vastgesteld.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie zakelijk

De kunst van het verleiden van de consument.

De consument is steeds moeilijker te verleiden, het is dus de kunst om de consument te verleiden.

Schriftelijke communicatie

Hoe communiceer je schriftelijk op een zakelijke manier met verschillende soorten teksten en doelgroepen.

Public Relations

De taken en manier van gebruiken van de Public Relations afdeling

Een auto huren voor uw zakenreis

De voor- en nadelen van de verschillende manieren van een auto huren voor een zakenreis.

Speurders.nl, marktplaats Speurders

Op Speurders.nl vind je aanbiedingen, tweedehands en nieuw, te koop gevraagd en aangeboden.

Belangrijke tips bij het kopen van een konijnenhok

Konijnen zijn over het algemeen leuke en schattige huisdieren, aardige beestjes die van knuffelen houden en graag rondrennen.

Maatschap

Dit gaat over de bedrijfsvorm maatschap.

Is isolerende raamfolie een goedkoop alternatief voor thermopane?

Volgens Essent zorgt isolerende raamfolie 30% besparing op je verwarmingskosten, Is Isolerende raamfolie alternatief voor thermopane?

Videoconferencing en webcasting

Met videoconferencing en webcasting kunt u als bedrijf verschillende kanten op. Een gesprek of een complete vergadering met partijen op diverse locaties.

Hoe schrijf ik een zakelijke brief?

Handige tips en richtlijnen voor het schrijven van een zakelijke brief.

Wat is de kracht van een goed logo?

Een goed logo moet eigentijds zijn en dus om de paar jaar worden gerestyled.

Klantentrouw

Tien tips om klanten te behouden.

Hoe verleidt je mensen om op je advertentie te klikken?

Een advertentie plaatsen is 1 maar hoe verleidt je mensen om op je advertentie te klikken.

Robert Cialdini en de basisregels voor ondernemers

Robert Cialdini beschreef in zijn boek 'Invloed, de zes geheimen van het overtuigen' regels die elke ondernemer moet kennen.

Veel geld verdienen in horeca blijkt vrouwenhandel.

Mooie jonge buitenlandse vrouwen worden gelokt met beloftes van veel geld verdienen in de horeca.

Speelgoed speciaal voor je geliefde kleintjes

TY knuffels zijn niet het enige product dat wij bieden.

Een eigen bedrijf, geldmachine of valkuil.

welke vragen stelt de startend ondernemer zichzelf voordat hij besluit om een bedrijf te starten.

De waarde van Shared Value (gedeelde waarde) in het M.V.O.

De beginselen van het concept van het creëren van Shared Value.

Ondernemer 5

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

Welke starters moeten een bedrijfsplan maken?

Een bedrijfsplan maken is een must voor elke ondernemer. Maak een ondernemersplan en wordt meer succesvol.

Juwelier Hannink Deventer, voordelige trouwringen, sieraden en horloges.

Juwelier Hannink is al sinds 1959 een begrip in Deventer. Hannink Juwelier staat voor ouderwetse kwaliteit en service tegen betaalbare prijzen.

Met Ecofont goedkoper printen. Voldoende zwart tussen de gaten!

Tot 25% goedkoper printen. Voor particulieren en bedrijven!

Waar komt de overdreven preutsheid van Google Adsense vandaan?

De seksuele censuur van Google Adsense is heel streng, waar komt die overdreven preutsheid van Google Adsense vandaan?

Leidinggeven

de basis principes voor goed leidinggeven.

Eigen bedrijf beginnen? Wees voorzichtig!

Een eigen bedrijf beginnen, wie wil dat niet?