De gemeentelijke organen


Publicatie datum:

Een beschrijving van de belangrijkste gemeentelijke organen

Gesponsorde koppelingen

Het gemeentebestuur wordt gevormd door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Om een goed beeld te krijgen van de gemeentelijke organen worden de belangrijkste kort toe gelicht.

 De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De raad is sturend op hoofdlijnen, dit houdt in het stellen van kaders, toezicht houden en controleren. De raad is een orgaan dat eenmaal in de vier jaar wordt gekozen door de burgers uit de gemeente. Iedere Nederlander en iedere ingezetene die langer dan vijf jaar in Nederland woont en achttien jaar of ouder is, mag zijn stem uitbrengen en kan aldus invloed uitoefenen op de samenstelling van de gemeenteraad. De raad heeft budgetrecht, dit houdt in dat zij moet instemmen wanneer het gaat over het aanspreken van gemeentelijke budgetten. De raad heeft dus een viertal taken:

-       Het vertegenwoordigen van de burger;

-       Het maken van verordeningen;

-       Het controleren van het college;

-       Het al dan niet goedkeuren van de begroting van het college.

Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders  (college van B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en richt zich op de besturing en beleidsvorming. Het bereidt de besluitvorming door de raad voor en voert deze vervolgens uit binnen de door de raad gestelde kaders. Het college is verantwoordelijk voor het realiseren van doelen. Het college heeft drie bevoegdheden die haar helpen om de gemeente goed te besturen:

-       Bestuursbevoegdheden in het kader van de gemeentewet;

-       Bestuursbevoegdheden in het kader van de medebewindswetten;

-       Een autonome bestuursbevoegdheid.

De wethouder

Wethouders worden door de raad benoemd. Als één van de raadsleden tot wethouder wordt benoemd verliest hij zijn raadslidmaatschap. Als raadslid wordt hij dan opgevolgd door een andere vertegenwoordiger van zijn partij. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur. Net als het aantal raadsleden is het aantal wethouders van de gemeente afhankelijk van het aantal inwoners.

De burgemeester

In tegenstelling tot de raadsleden en wethouders wordt de burgemeester niet gekozen, maar benoemd door de Kroon, dat wil zeggen bij Koninklijk Besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B&W. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De burgemeester moet besluiten van de gemeenteraad en het college uitvoeren, maar als hij deze in strijd met de wet of het algemeen belang acht, dan kan hij zo’n besluit voor vernietiging voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming van de burgemeester geldt steeds voor een periode van zes jaar.

De Commissies

In de wet Dualisering Gemeentebestuur is expliciet onderscheid aangebracht tussen diverse soorten commissies. Uitgangspunt is dat bestuursorganen hun eigen commissies instellen en dat collegeleden geen lid meer zijn van commissies die door de raad zijn aangesteld en andersom. Het gaat om de volgende soorten commissies: raadscommissies, bestuurscommissies, onderzoekscommissies, etc.

De rekenkamer

De raad controleert de begroting van de gemeente en toets hierdoor de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitgaven van het college. Met behulp van de gegevens van de rekenkamer kan de raad naar de burgers verantwoording afleggen over de financiële gang van zaken. Doordat de rekenkamer een onafhankelijke positie heeft ten opzichte van het college is deze toetsing geloofwaardig in te zetten bij de controle van het financiële proces. De bevoegdheid om bepaalde zaken te onderzoeken, heeft de rekenkamer verkregen door het recht van attributie. Dit is geen afgeleide bevoegdheid van de raad, maar deze taakstelling is direct bij de wet vastgesteld.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie zakelijk

Outsourcing: kostenbesparing of geldverspilling?

Outsourcing is een nieuw fenomeen en een trend anno 2012. Maar wat zijn eigenlijk de voordelen van uitbesteding? Brengt het kosten met zich mee, of wordt er bespaard?

Telefoneren: hoe doe je dat?

Klantvriendelijk of zakelijk telefoneren. Hoe ga je te werk?

Presentatie

Tips voor het geven van een presentatie

Kun je echt gratis daten op www.relatie.nl

Alles over tijdelijk 3 maanden gratis daten op www.relatie.nl

Is isolerende raamfolie een goedkoop alternatief voor thermopane?

Volgens Essent zorgt isolerende raamfolie 30% besparing op je verwarmingskosten, Is Isolerende raamfolie alternatief voor thermopane?

Een eigen bedrijf, geldmachine of valkuil.

welke vragen stelt de startend ondernemer zichzelf voordat hij besluit om een bedrijf te starten.

Ondernemer

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

Tweedehands artikelen online verkopen

Geef je spulletjes een tweede leven en verkoop ze zelf online.

Een reclamebord, zodat je gezien wordt

Laat je onderneming opvallen, niet alleen met digitale middelen, maar ook met een reclamebord van hardkern trespa

Hoe pas je de beperkingentheorie of Theory of constraints (TOC) toe in de praktijk?

Hoe implementeer je de TOC managementtheorie in de werkelijkheid van een bedrijf?

Maak reclame met bedrukte paperclips

Bedrukte paperclips zijn een ideaal marketingsinstrument.

Goedkoop een stamrecht BV oprichten

Hoe kun je het voordeligst een stamrecht BV oprichten inclusief notaris?

Videoconferencing en webcasting

Met videoconferencing en webcasting kunt u als bedrijf verschillende kanten op. Een gesprek of een complete vergadering met partijen op diverse locaties.

Nertsenfokkers, zijn dat ondernemers?

Nertsenfokkers willen een claim indienen als dit verboden wordt.

Verschillende manieren om kunststof te bewerken

Hier lees je op welke manieren je kunststof kunt bewerken.

Het aanbiedingsgesprek: je salaris

Als ict werkgever een goed en marktconform salaris bieden wordt steeds lastiger. Zorg dat niet alleen jouw vacature eruit springt, maar ook je salaris en secundaire voorwaarden eruit springen ten opzichte van je concurrenten.

Ondernemer 8

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

Ondernemer 11:

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

Hoe kun je makkelijk geld verdienen met datamining?

Een bedrijf als Facebook verdient miljoenen met datamining, hoe doen ze dat?

Ondernemer 4

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

Cause Related Marketing effectief voor nieuwe boost?

Cause Related Marketing nieuwe merkstrategie

Verplichtingen als zelfstandig ondernemer

Zelfstandigheid betekent vrijheid, maar betekent ook verplichtingen.

Geld verdienen met affiliate marketing

Geld verdienen met affiliate martketing is mogelijk voor iedereen!

Ondernemer 2

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

Implementatie factoren die het implementatieproces beïnvloeden.

Beschrijving van verschillende factoren die het implementatieproces kunnen beïnvloeden.