Het intelectueel eigendomsrecht.


Publicatie datum:

Het recht dat men heeft op zijn eigen geestelijke creatie.

Gesponsorde koppelingen

Intellectuele eigendomsrecht: het exclusieve gebruiksrecht voor je eigen geestelijke creatie. Deze rechten hebben betrekking op creatieve prestaties. Dit zijn de regels die van belang zijn op de entertainmentmarkt. Die rechten zien er op toe dat hun inspanningen beloond worden en zorgen ervoor dat anderen daarmee niet ‘zomaar' aan de haal kunnen gaan. Onder het intellectueel eigendomsrecht vallen meerdere rechten die ik in dit artikel zal behandelen.

Auteursrecht.
Hierin is een groot aantal rechten opgenomen rondom werken van letterkunde, wetenschap en kunst. De hoofdregel is dat aan de maker van een werk allerlei rechten toekomen
De maker wordt ook wel de auteur genoemd. Bij een maker kan je denken aan een componist of een tekstdichter.
De reden om deze rechten toe te kennen heeft de gedachte dat de auteur doorgaans inspanningen heeft verricht om bijvoorbeeld een boek te schrijven of een schilderij te maken. Hij mag er dan ook best wat voor terugzien wanneer andere dat willen gebruiken.
Het werk heeft geen definitie in de wet, echter wel voorbeelden. Er zijn wel 5 belangrijke criteria waardoor bepaald wordt of het om een werk in de zin van de wet gaat:

 • De uiting moet "een eigen oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijke stempel van de maker dragen".
 • Het moet om iets creatiefs gaan.
 • Het moet om een uiting gaan. De auteur moet zijn gedachte voldoende hebben uitgewerkt. Indien de auteur nog niet meer dan een idee heeft over een werk, hoe concreet ook, maar dit nog niet heeft geuit, is er nog geen werk.
 • Voor menselijke waarneming vatbaar
 • Niet wanneer het enkel noodzakelijk is voor verkrijgen van een technisch effect.

De rechten die een auteur heeft op grond van de auteurswet gelden niet eeuwig. Na het overlijden van de auteur blijven rechten nog gedurende een periode van 70 jaar geldig. In die periode komen ze toe aan degene die de rechten heeft geërfd of gekocht.

Naburige rechten.
De mensen die de auteur hebben geholpen bij zijn creatieve proces hebben rechten uit hoofde van hun artistieke prestatie. Hierbij kan gedacht worden aan de artiest van een lied of een dirigent. Op muziek zit auteursrecht en naburig recht. De kenmerken hiervan zijn:

 • Ontstaat zonder formaliteit (registratie)
 • Exclusieve gebruiksrecht/verbodsrecht.
 • De rechthebbende kan gebruik verbieden of toestemming daarvoor geven.
  (licentie: Auteursrecht hoeft niet schriftelijk, Naburig recht moet wel schriftelijk).
 • Het persoonlijke element (persoonlijkheidsrecht) is niet overdraagbaar (afstand doen is wel mogelijk)

Er zijn echter beperkingen wat betreft het auteursrecht en naburigrecht. Er zijn beperkingen voor; De pers, voor citeren, Lenen (tegen een billijke vergoeding), Onderwijs, Privé Kopie (tegen een billijke vergoeding), uitputting en de tijdsduur (na 70 jaar van overlijden).

Zodra een zanger samenwerkt met een muzikant moet de zanger, als hij de liedjes wil openbaar maken eerst toestemming vragen aan de muzikant omdat deze de naburige rechten heeft omdat door hem de muziek is ingespeeld. 

Het regelen van de naburige rechten en auteursrechten en de beschikking hierover kan echter wat ingewikkelder zijn per geval. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 • Zodra de maker (programmamaker/producer) van een documentaire in loondienst is, en in opdracht van iemand werkt (bijvoorbeeld een omroep) is de opdrachtgever de auteur en heeft dan ook over deze documentaire het auteursrecht. Zodra deze opdrachtgever ook het financiële risico draagt en/of investeert wordt de opdrachtgever tevens de producent. Zij hebben dan ook de naburige rechten.
  Uiteraard, zodra er componisten/tekstschrijvers zijn, die niet in opdracht hebben gewerkt van een opdrachtgever, hebben zij de auteursrechten.
 • De naburige rechten worden bij filmwerken stilzwijgend overgedragen aan de producent zodra er medewerking wordt verleend door degene die gefilmd wordt. Degene die dus gefilmd wordt en in eerste instantie zijn medewerking verleend, kan daarna niet zomaar zijn medewerking intrekken. Dit had hij eerder moeten regelen. Hij heeft echter achteraf wel recht op een billijke vergoeding.
 • Zodra een zanger samenwerkt met een muzikant moet de zanger, als hij de liedjes wil openbaar maken eerst toestemming vragen aan de muzikant omdat deze de naburige rechten heeft omdat door hem de muziek is ingespeeld. Dit is de standaard situatie. Het kan echter ook voorkomen dat de zanger de muziek zelf heeft geschreven. Hierbij heeft hij dus zowel de auteursrechten als de naburigerechten. Zo'n zanger kan je het volgende aanraden voor het beheren van rechten: 

Het beheren van naburige rechten en auteursrechten worden in Nederland gedaan door, Buma, Stemra en Sena. Voor de betrokken van een werk is het dan ook belangrijk om je aan te melden bij;

 1. Buma, want middels buma incasseert men zijn auteursrechten,
  Buma regelt het openbaar maken van het werk van de maker.
 2. Stemra, want middels stemra incasseert men de auteursrechten,
  Stemra regelt het verveelvoudigen van het werk van de maker.
 3. en bij Sena, vanwege de naburige rechten.
  Sena regelt het openbaar maken van de naburige rechten (het werk van de helpers van de maker).

Om de teksten van een componist die lid is van BUMA/STEMRA te gebruiken en op te nemen moet je eerst een toestemming/licentie vragen bij STEMRA, niet bij BUMA want zij regelen het openbaar maken. Hiervoor moet een vergoeding betaald worden aan STEMRA, want stemra beheert de rechten van de componist. Als men deze teksten van de componist wel openbaar wil maken moeten zij wel toestemming/licentie vragen bij BUMA. 

Exploitatierechten.
Exploiteren is in deze context het beheren van het auteursrecht. deze hebben betrekking op het recht om het werk openbaar te maken en het werk te verveelvoudigen. Alleen de maker is hiertoe gerechtigd. De maker is zoals gezegd de componist en/of tekstdichter. Indien andere dit willen openbaar maken en/of verveelvoudigen zullen ze eerst toestemming moeten vragen aan de maker.

Persoonlijkheidsrechten.
De reden hiervoor is dat er tussen de auteur en zijn werk een persoonlijke emotionele band is ontstaan die bescherming verdient. Deze geeft de auteur de mogelijkheid zich tegen openbaarmaking van het werk te verzetten.
Openbaar maken wil zeggen dat het werk ter kennismaking van het publiek wordt gebracht. En verveelvoudigen is simpelgezegd het reproduceren.

Portretrecht.
Op een portret, bijvoorbeeld een foto, schilderij of tekening, waarop iemand is afgebeeld rust vaak een dubbelrecht. De maker van een foto heeft auteursrecht op die foto, maar ook degene die op de foto is geportretteerd heeft portretrecht. Er is een verschil in portretten die in opdracht zijn gemaakt en portretten die niet in opdracht zijn gemaakt.

 • Bij een portret in opdracht mogen andere die foto niet exploiteren (verkopen) zonder toestemming van zowel de maker als de geportretteerde.
 • Bij een Portret niet in opdracht mogen deze door de maker of andere niet geëxploiteerd worden indien een redelijk belang van de geportretteerde zich daartegen verzet. Een dergelijk belang kan aanwezig zijn indien publicatie van het portret de privacy van de geportretteerde te ernstig schaadt.

Merkrecht.
Degene die zijn merk heeft gedeponeerd, krijgt het recht om een ander het gebruik van hetzelfde merk te verbieden. De volgende eisen zijn hieraan verbonden:

 • Er mag geen gelijk teken worden gebruikt.
 • Er mag geen gelijk of overeenstemmend teken worden gebruikt voor een overeenstemmende waren of dienst waardoor er verwarring kan worden ontstaan.
 • Er mag geen afbreuk gedaan worden met een teken aan jouw bekend merk.
 • Er mag door die ander geen afbreuk worden gedaan aan jouw merk of voordeel getrokken worden door elk ander gebruik van een teken. 

Handelsnaamrecht.
Hieronder valt de handelsnaamwet. Het is verboden een handelsnaam te voeren die niet aan de daarin genoemde eisen voldoet

Zodra iemand gebruik maakt van jou naam/merk kan je je beroepen op je merkenrecht. Maar hiervoor moet deze naam wel eerst gedeponeerd/geregistreerd worden als merk. Dit moet wel gebeurt zijn voordat de ander, die nu gebruik maakt van je naam/merk dit eerst heeft gedaan. Als je dit gedaan hebt en er maakt alsnog iemand gebruik van je merknaam/handelsnaam kan je dus, zoals gezegd, beroep doen op het merkenrecht en/of handelsnaamrecht. Dit doe je middels een brief. Er zijn eisen die je dan kan stellen aan de onrechtmatige gebruiker. Hierbij kan je denken aan het onmiddellijk stoppen met gebruik van de naam, of als er affiches zijn verspreid is het mogelijk te eisen die direct weg te halen, een rectificatie, schadevergoeding en/of winstafdracht.

Naast deze rechten vallen onder het intelectueel eigendomsrecht ook de volgende rechten:

 • Tekeningen- en modellenrecht
 • Octrooirecht
 • Databankenrecht
 • Chipsrecht
 • Kwekersrecht.

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie zakelijk

Nertsenfokkers, zijn dat ondernemers?

Nertsenfokkers willen een claim indienen als dit verboden wordt.

Ondernemer 7

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

Altijd prijs bij Blokker is je reinste flauwekul.

Volgens de “Blokker deelt uit” kraskaart die je krijgt bij iedere aankoop heb je altijd prijs. Dit is dus niet zo.

Wat is de kracht van een goed logo?

Een goed logo moet eigentijds zijn en dus om de paar jaar worden gerestyled.

Zoek je werk?

Hier vind je handige tips voor het zoeken naar werk

Een zakelijke brief schrijven

Wat komt er allemaal kijken bij het schrijven van een zakelijke brief, in dit artikel een klein overzicht

Ondernemer 6

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

Wat te doen bij boete door VWA door overtreding Rookverbod Horeca

Procedure bij opgelegde boetes door de VWA; hiermee rekt u tijd

Ondernemer 9:

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

Waar komt de overdreven preutsheid van Google Adsense vandaan?

De seksuele censuur van Google Adsense is heel streng, waar komt die overdreven preutsheid van Google Adsense vandaan?

Ondernemer 15

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

De voordelen van PVC vloeren even op een rijtje

De allernieuwste trend op het gebied van vloeren zijn op dit moment de PVC vloeren, dit prachtige product is bijna niet te onderscheiden van een echte houtenvloer.

Verschillende manieren om kunststof te bewerken

Hier lees je op welke manieren je kunststof kunt bewerken.

De evolutie van het onderhoud in de elektromechanica.

Ontwikkelingen in engineering, onderhoud en service in de elektromechanica.

Wat is dat eigenlijk, een opstalverzekering?

Wat is een opstalverzekering? Is een opstalverzekering voor iedereen verplicht? En hoe sluit je een opstalverzekering af?

Maatschap

Dit gaat over de bedrijfsvorm maatschap.

Een kapsalon starten met comfortabele kappersstoelen

Wanneer je als kapper of kapster zelf een kapperszaakje gaat beginnen komt er heel wat voor kijken voordat je de eerste klant daadwerkelijk gaat knippen. Er moet aan heel veel dingen gedacht worden.

Implementatie strategieën

Beschrijving van verschillende implementatie strategieën.

Hoe verdien je veel geld met kliederwerk?

Je hoeft niet te kunnen schilderen om veel geld te verdienen met kliederwerk. Hoe verdien je veel geld met kliederwerk?

Hoe pas je de beperkingentheorie of Theory of constraints (TOC) toe in de praktijk?

Hoe implementeer je de TOC managementtheorie in de werkelijkheid van een bedrijf?

Energiebesparende en milieuvriendelijke inrichting van je kantoor

Ook bij de inrichting van ons kantoor kunnen we rekening houden met het milieu, bovendien besparen we op die manier veel geld uit.

Hospitalisatieverzekeringen

Het nut van een hospitalisatieverzekering

Zakelijk Relatiegeschenken voor effectieve marketing

Als het gaat om print-en tv-reclame, het maakt niet veel nodig om het publiek om de advertentie overslaan, het zou moeilijk zijn om mensen die zich volledig richten op de advertenties in deze media, en minder nog steeds loyaliteit op te bouwen in de richting van het merk op basis van deze vondst advertenties.

Ondernemer 13:

Het eigen bedrijf, diverse aspecten die van groot belang zijn.

Transportband: de drijvende kracht voor veel bedrijven

Een transportband kan in veel branches ingezet worden. Er zijn veel verschillende soorten transportbanden in gebruik.